Arona

Namnet ARONA är sammansatt av orden Aros och Korona.

I en stund av sorg kan religionen vara ett starkt stöd och tröst för många människor. Men vi vet också att det inte är så för alla. En del tror inte alls på ett liv efter detta och finner styrka i det. Andra behöver något ’påtagligt’ som de sedan kan förlita sig på.

Aros är ett gammalt ord som betyder åmynning. Symboliskt kan livet liknas vid en flod som börjar vid källan med ett mindre vattenflöde, för att sedan växa på sin väg till havet. Vid åmynningen upphör den att existera som flod, men övergår i en annan större dimension.

STARTSIDA

BEGRAVNING

VAD HÄNDER NU?

JURIDIK

GRAVSTEN

ARONA

KONTAKT

Korona är namnet på det ljusskikt som omger solen. Att vi låtit detta ord bli en del av vårt företagsnamn beror på de nära-dödenupplevelser som många människor haft. De vittnar om att de befunnit sig i en mörk tunnel och dragits mot ett positivt starkt ljus i slutet av tunneln. Det har gjort att de inte längre är rädda för vad som ska hända när livet en gång tar slut.

Dessa två perspektiv har varit en grund för utformningen av vårt varumärke och företagsnamn.