Gravsten

GRAVSTEN OCH TEXTKOMPLETTERING

Valet av ny gravsten skall anpassas till den aktuella kyrkogårdens bestämmelser. Det är också viktigt att välja utformningen av gravsten så att den passar gravplatsen. Arona hjälper till med allt.

Vid textkomplettering ska nya uppgifter tillföras en befintlig gravsten — namn, födelsedatum och dödsdatum eller enbart årtalen för båda. Släktskap till tidigare inskriven person på gravstenen kan förekomma. Yrke / titel var vanlig förr men används sällan i dag.
Arona lämnar alltid en offert med ritning och ett pris som är konkurrenskraftigt. Det är ett bra underlag för att jämföra med andra stenleverantörer.

STARTSIDA

BEGRAVNING

VAD HÄNDER NU?

JURIDIK

GRAVSTEN

ARONA

KONTAKT