Juridik

JURIDISKA TJÄNSTER.

Bouppteckning
är i stora drag en sammanställning av dödsbodelägare, tillgångar och skulder. Den ska göras inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan lämnas till Skattemyndigheten inom en månad från den dagen bouppteckningen gjordes. Den av Skattemyndigheten godkända bouppteckningen utgör sedan helt eller delvis ett underlag för bodelning och arvskifte. Bouppteckningen kan ersättas av dödsboanmälan om bobehållningen är ringa.

Arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som enligt lag alltid ska göras.

STARTSIDA

BEGRAVNING

VAD HÄNDER NU?

JURIDIK

GRAVSTEN

ARONA

KONTAKT

Testamente finns som inbördes eller enskilt. Behovet kan vara olika från fall till fall. Rådfråga oss gärna.

Samboavtal tecknas för de som vill göra avsteg från sambolagen.

Hos Arona kan Ni beställa dessa tjänster.