EN VACKER OCH VÄRDIG BEGRAVNING

Planering av begravning görs i möte med anhöriga på

Aronas kontor eller om anhöriga vill det, kommer vi hem och tar upp beställningen.


Anhörigas önskemål blir, med vårt personliga bemötande och omtanke, vägledande för vårt arbete.


STARTSIDA

BEGRAVNING

VAD HÄNDER NU?

JURIDIK

GRAVSTEN

ARONA

KONTAKT

Beställningsbekräftelse


När beställningen är gjord erhåller anhöriga en beställningsbekräftelse. Förutom persondata finns där namn och telefonnummer till präst, organist, ev. solist och plats för ev. minnesstund. Korrektur på beställd dödsannons medföljer samt en kostnadsöversikt  där samtliga kostnader redovisas så långt det går.

Transport av avliden från vårdhem eller bostad till sjukhus eller bårhus kan beställas hos Arona. För dessa transporter har vi jourtjänst.

Transport av avliden till utlandet gör vi inte själva, men vi hjälper gärna till att förmedla kontakt med de som utför dessa transporter.

Önskas ytterligare upplysningar kontakta oss på Arona, Tel 042-29 37 33 eller epost: info@arona-begravningsbyra.se

Tjänster som kan ingå i en begravning:

Anhöriga kan vara med om de vill.

gång före begravningsceremonin.

Till begravningsceremonin erbjuder vi egentillverkade agendor. Vi tar foton vid båren och överlämnar en minnesbok (om anhöriga vill ha det).

Vi hjälper även till med beställning av:

Vill församlingen inte åta sig begravningen får ceremonin hållas i ett kapell eller annan lokal. En borgerlig officiant beställs för att planera ceremonin tillsammans med anhöriga och kostnadsuppgifter inhämtas.